Bir Çocuk Yalan Söylüyorsa

Marion üzgündü:  "10 yaşındaki oğlum her zaman yalan söylüyor. Ona ödevini yapıp yapmadığını sorduğumda  -emin olmadığını bilsem bile- 'eminim' diyor. Nereye gittiğini sorduğumda, bana karşı yüzüme bakıp bir arkadaşının evine gittiğini...

Aile içi istismar

Aile içi istismar, bir ilişki içindeki insanlar arasında herhangi bir kontrol, zorbalık, tehdit veya şiddet davranışlarını içerir. Ancak bu sadece fiziksel şiddet değildir - evde yapılan istismar, duygusal, fiziksel, cinsel, finansal...

İhmal Nedir

İhmal, bir çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada başarısız olmaktır demektir ve en yaygın çocuk istismarı şeklidir. Bir çocuk, yeterli giysi, barınak, denetim, tıbbi veya sağlık hizmetleri olmaksızın aç veya kirli bırakılabilir. Bir...

Duygusal İstismar

Duygusal istismar bir çocuğa yönelik devam eden duygusal kötü muameledir. Bazen psikolojik istismar denir ve bir çocuğun duygusal sağlığına ve gelişimine ciddi zararlar verebilir. Duygusal istismar, bir çocuğu kasten korkutmaya veya...