İhmal, bir çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada başarısız olmaktır demektir ve en yaygın çocuk istismarı şeklidir. Bir çocuk, yeterli giysi, barınak, denetim, tıbbi veya sağlık hizmetleri olmaksızın aç veya kirli bırakılabilir. Bir çocuk tehlikeye sokulabilir veya fiziksel veya duygusal zarar görebilir. Ebeveynlerinden ihtiyaç duydukları sevgi, bakım ve dikkati alamayabilir.İhmal edilen bir çocuk sıklıkla başka istismarlardan da muzdarip olur. İhmal tehlikeli olup ciddi, uzun vadeli hasarlara, hatta ölüme bile neden olabilir.

İHMAL TÜRLERİ

Fiziksel ihmal

Bir çocuğun temel giyecek, giyecek ya da barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamamaktır. Bu ihmal türü bir çocuğu yeterince denetleyememek veya güvenliğini sağlamamayı kapsar..

Eğitimle ilgili ihmal

Bir çocuğun eğitimden mahrum bırakılmasını kapsar.

Duygusal ihmal

Bir çocuğun beslenme ve teşvik gereksinimlerinin karşılanmaması, belki de bunları gözardı ederek, küçük düşürücü, korkutucu veya izole ederek başarısız olmasına sebebiyet vermektir. Genellikle kanıtlamak zor olur.

Tıbbi ihmal

Diş bakımı veya diğer sağlık bakımlarını reddetme veya tıbbi önerileri dikkate almadan uygun sağlık bakımı vermemektir.

İhmal ebeveynler veya bakıcılar çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamadıkları veya karşılamayacakları zaman olur. Bazen, ihtiyaç duydukları beceri veya desteğe sahip olmadıkları için ve bazen zihinsel sağlık sorunları, uyuşturucu ve alkol sorunları veya yoksulluk gibi diğer sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Profesyoneller bir çocuk hakkında endişeli olsalar da, ihmalin saptanması her zaman kolay değildir. Çocuğun veya ailenin yardıma ihtiyacı olduğu tek bir işaret yoktur. Bu nedenle, profesyoneller konuya müdahale etmeden önce devam eden bir ihmal örneği arar.

Çocuğun ihtiyaçlarını tanımlama

Christine Cooper’ın ebeveynlik kontrol listesi bir çocuğun temel ihtiyaçlarının bir açıklamasını verir. 1985 yılında yayınlandığı halde, bugün hala birçok uygulayıcı tarafından kullanılmaktadır. Bunlar:

Temel fiziksel bakım, Sevgi

Güvenlik

Uyarılma ve doğuştan gelen potansiyel

Rehberlik ve kontrol

Sorumluluk

Bağımsızlık

Bütün çocuklar İhmal riski altındadırlar fakat sığınma talebinde bulunan, uyuşturucu veya alkol ile ilgili sorunlar yaşayan, zihinsel sağlık problemlerinden muzdarip bir ebeveynle yaşamak zorunda olan çocuklar daha fazla  risk altındadırlar.

İhmal etmeyi muhtemel hale getirecek diğer şeyler şunları içerir:

Yoksulluk, uygun olmayan konut veya yoksun bir bölgede yaşıyor ( Thoburn ve ark., 2000 )

İstismar edilen veya ihmal edilen ebeveynlerin bulunması ( Harmer ve diğerleri, 1999 )

Ancak, ihmal birçok nedenden ötürü olur ve genellikle tek bir sebep yoktur. Bu sorunlardan bir ya da daha fazlasının olması, çocuğun ihmal edilmesi anlamına gelmez. Ancak, bu konuların bir veya daha fazlasına sahip olmanın ihmal etme riskini arttırdığını biliyoruz.

Bir çocuğu ihmalden korumak için ne zaman harekete geçileceğini bilmek zor olabilir. Bir çocuğun veya ailenin yardıma ihtiyacı olduğunu bilmek, başkasının devam eden veya kalıcı ihmal kalıplarının farkına varmasını gerektirir. Dolayısıyla endişelerin raporlanması ve kaydedilmesi önemlidir . Bu, sosyal hizmet uzmanlarının ve diğer profesyonellerin zamanla bir çocuğun hayatını gösteren bir resim oluşturmalarına yardımcı olur.

Kaynak: Horwath, 2007

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 6 =