Hakkında

Gergedan Yola Çıkarken

Çocuklaıra yönelik yayın, bazen zannedilenin aksinc daha bir derinlik, genişlik, ölçülülük, dikkat ve narinlik gerektirmektedir. Çocukların işlenmemiş zekâ ve duygularını yeni tür bir Fileme tabi tutmada çocuklara yönelik materyallerin güniimüzdc kapsadığı ve kapladığı alan ciddi bir birikimi ve dahası soru(n)ları da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde bir yandan pek çok yayınevi, çocuklara hitap eden yayınlara kendi bünyelerinde yer açıp, bu açılan alanı da günden güne büyütürken öte yandan da salt çocuklara yonclik çalışmaları iş tutan yayınevlerinin varlığı da günden giine daha çok hissedilmektedir. İler şeyden evvel çocuk yayınları, pedagojik bir arka plana, görsel•estctik tasarım ve sunuma, dilsel lezzet, ironi, şaşırtma, gülümsetme, düşündürme ozcllıklerine de üst toplamda yer vermeyi bir yerde garanti etme statüsü ve endüstrisi olmak durumundadır. Çocuklara yönelik nitelikli ve özenli çalışmalara, çok yönlü bir perspektifin ışığında iz düşürüp, ciddi bir düşünüm sürecinin ardından kurulan Gergedan Yayınları, genel•gcçer algıları ters-yüz etme iddiasının bir nişanesi olarak her şeyden evvel bir tur çocuk klasiği kullıyatı kurrna ideali ve rüyasının peşindedir. Farklı sunumunu, iddialı ve çocuklar için zekâ ve incelik imbiğinden süzülmüş bir halde damıtarak var etmeyi gaye edinen Gergedan Yayınları, ilk ürünlerini sadece ‘dört kitap’ olarak değil, ‘dört klasik’ olarak takdim etmenin ve değişik yaş gruplarındaki çocuklara layık kılmanın derdiyle derlendiğini bihakkın göstermenin etkinlik sahasındadır. Shakespeare, Goethe, Schiller gibi edebi devlerin kalemlerinden dokulenleri görsel gösterimler eşliğinde, Türkçenin nefasetine yaraşır sözcüklerle bir arada sunan Gergedan, bu çalışmalarını geniş soluklu ve uzun erimli hale getirmenin derin hazırlıklarını tamamlamış ve ilk ürünlerini çocukların coğrafyasında gösterime sunmuştur. Bu gösterimin, şık yeni kitaplarla sürekli olacağının müjdesiyle, çocuklarımızın aklını ve kalbini şimdiden gergedanın o ağır cüssesinin şaşırtan ani dönüşleri, hızı ve çevikliği gibi selamlama heyecanı içindeyiz Gergedan çocuklar için var, onlar için hep var olmaya gayret edecek!

Gergedan Yayınları

Kâzım Özdoğan Yayın Yönetmeni