Duygusal istismar bir çocuğa yönelik devam eden duygusal kötü muameledir. Bazen psikolojik istismar denir ve bir çocuğun duygusal sağlığına ve gelişimine ciddi zararlar verebilir. Duygusal istismar, bir çocuğu kasten korkutmaya veya aşağılamaya veya onları izole etme veya yok saymaya kasıtlı olarak dahil olabilir.

Duygusal olarak istismar edilen çocuklar aynı anda genellikle başka türden kötü muamele ya da ihmalden de  muzdariptir – ancak bu her zaman geçerli değildir.

Duygusal İstismar Neleri İçerir?

Diğer tüm çocuk istismarı ve ihmal türlerinde duygusal taciz unsurları bulunduğu için işaretleri tespit etmek ve duygusal istismarın diğer taciz türlerinden ayrı tutulması zor olabilir.

Küçük düşürerek sürekli çocuğu eleştirmek.

Tehdit etmek, çocuğa bağırmak veya onlara uygunsuz isimlerle hitap etmek.

Çocuğu sürekli uygunsuz şakalar yapmak veya çocuğa zarar vermek için alay etmek.

Suçlamak, günah keçisi olarak hedef haline getirmek.

Bir çocuğun başka bir çocuğa aşağılayıcı eylemler gerçekleştirmesi.

Çocuğun kendi bireyselliğini tanımamak, yaşamlarını kontrol etmeye çalışmak.

Bir çocuğu zorla itmek veya sınırlarını tanımamak.

Bir çocuğu sıkıntı verici olaylara veya evde suistimal veya uyuşturucuya müdahale gibi etkileşimlere maruz bırakmak.

Bir çocuğun sosyal gelişimini desteklememek.

Arkadaşlarının olmasına izin vermemek.

Onları sürekli olarak görmezden gelmek.

Çocuğu manipüle etmek.

Asla bir şey söylememek, olumlu duygular dile getirmememk veya başka bir çocuğun başarıları üzerine yoğunlaşıp çocuğu değersiz kılmak.

Neden Duygusal İstismar Olur?

Para endişeleri ya da işsizlik gibi yüksek stres ve gerginlik dönemleri, bir ebeveynin veya bakıcının odak noktasını bir çocuğun ihtiyaç duyduğu duygusal yaklaşım ve desteği göstermekten alıkoyabilir.

Bu sorunlara yoğunlaşan ebeveynler bazen;

Övgü ve teşvik sunmayı unutur,

Bir çocuğun yaşına göre çok fazla sorumluluk üstlenmesini bekler, örneğin diğer aile üyelerine bakmasını bekler,bazen de  aşırı koruyucu olmayı abartarak, keşfetmek, öğrenmek ve arkadaş edinmek için fırsatları kısıtlarlar.

Bir ebeveyn çocukluğunda kötü bir tecrübeye sahipse veya çevrelerinde kötü rol modelleri varsa, o zaman bu onların kendi çocuklarına bakma biçimini etkileyebilir.

Bazı ebeveynler, çocuğun neden belirli bir şekilde davrandığını anlamayı zor bulabilir ve kötü tepki verebilirler. Örneğin, bebeklerinin onları rahatsız etmek için ağlıyor olduğunu düşünebilirler. Duygusal kötüye kullanım, bir ebeveyn veya bakıcı ile çocuğu arasındaki kötü bir bağ veya ilişki nedeniyle de meydana gelebilir.

Duygusal İstismarın Türleri:

Pasif duygusal istismar (Tab content expanded)

Bir ebeveyn ya da bakıcı çocuğuna sağlıklı ve mutlu olabilmek için ihtiyaç duyduğu sevgiyi ve çocuğu inkar ederse “pasif” istismar olarak bilinir.

Aynı derecede zararlı, ancak “aktif” istismardan daha zordur. Pasif duygusal istismar ve duygusal ihmal için tanımlar çok benzer. Beş pasif duygusal istismar kategorisi belirlenmiştir ( Barlow ve Schrader McMillan, 2010 ):

1-Bir ebeveynin veya bakıcının çocuğa bağlı olmadığı ve onlara hak ettikleri ve ihtiyaç duyduğu sevgiyi veremediği duygusal uygunsuzluk.

2-Çocuğa karşı düşük görüş sahibi olma ve övgü ya da teşvik sunma gibi olumsuz tutumlar.

3-Çocuğun, duygusal olarak yeterince olgunlaşmadığı veya konuşması ve bir çocuğun önünde uygun olmayan bir şekilde davrandığı yeterince olgunlaşmadığı görevleri yerine getirmesini beklerken çocuğun gelişimsel olarak uygunsuz bir şekilde etkileşim kurması.

4-Bir çocuğun bireyselliğini tanımamaktaki başarısızlık.

5-Bir çocuğa duygusal gereksinimlerini yerine getirme ve çocuğun ihtiyaç duyduğunu kabul etmemeye dayanan bir yetişkin anlamına gelebilir. Bir çocuğun arkadaş edinmesini teşvik etmeyen sosyal uyumun sağlanamaması ve kendi sosyal akranları arasında karışması.

Aktif duygusal istismar (Tab content expanded)

Birisi kasıtlı olarak korktuğunda, çocuğu aşağılayıcı veya sözlü olarak istismar ettiğinde “etkin” istismar olarak bilinir. Bu, bir çocuğa zarar vermek için önceden tasarlanmış bir niyeti gerektirir. Aktif duygusal istismar şu şekilde tanımlanmıştır:

Tahrik etmek (reddetmek)

Terörize etmek.

İzole etmek.

Sömürme veya bozmak. ( Barlow ve Schrader McMillan, 2010 )

Bazen “yoksayılma” nın beşinci bir kategorisi de dahil edilmiştir(Cawson ve diğerleri,2000 ).

İŞARETLER,GÖSTERGELER VE ETKİLER

Duygusal istismar ya da ihmalin sıklıkla belirgin bir fiziksel belirtisi yoktur, ancak bir çocuğun eylemlerinde veya duygularında işaretler bulabilirsiniz.

Duyguların değişimi büyümenin normal bir parçasıdır, bu nedenle bir çocuğun duygusal olarak istismar edilip edilmediğini söylemek gerçekten zor olabilir. Duygusal olarak istismar edilen veya ihmal edilen bebekler ve okul öncesi çocuklar şunları yapabilir:

Yabancılarla ya da çok uzun zamandır bilmediği insanlara karşı aşırı sevginin olması

Güven eksikliği veya endişeli olma

Ebeveynleri ile yakın ilişki içinde görünmüyor, örneğin kreşe götürülürken veya kreşten toplanırken vs.

Diğer çocuklar ve hayvanlara karşı agresif veya kötü davranın.

Daha büyük  çocuklar:

Bir dille konuşmak, bir şekilde davranmak ya da yaşlarına göre bilmelerini beklemeyeceğiniz şeyleri bilmek

Güçlü duyguları kontrol etmek için mücadele etmek veya aşırı patlama yapmak

Ebeveynlerinden kopmuş gibi gözükmek.

Sosyal becerilerden yoksunluk veya varsa az sayıda  arkadaşa sahip olmak.

Bir çocuk hakkında endişeleniyorsanız ALO 183 numaralı  telefondan yardım hattına başvurun.

KAYNAK:www.nspcc.org.uk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

92 − = 91